Çoban Baba Türbesi


Avlunun kuzeydoğusunda bulunan Bektaşi Dergâhının altındaki katta, Kutluca Baba olarak da anılan Çoban Baba’nın Türbesi bulunmaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan türbenin dergâh ile birlikte, Osmanlı döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. 

Rampalı yolun batıya kırılan kolunu kuzeyden sınırlayan duvarın doğu köşesinde, türbenin güney duvar ekseninin doğusunda bulunan bir kapıyla türbeye girilmektedir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı türbenin, doğu duvar ekseninde daire kesitli bir niş, bu nişin iki yanında rampalı yola açılan pencereler bulunmaktadır. 

Giriş kapısının batısında, dikdörtgen kesitli bir niş ve pencere yer alır. Mekânın ortasında Çoban Baba’nın sandukası bulunmaktadır. Türbe, tavanında bırakılan büyük sekizgen biçimli açıklıkla üst kattaki Bektaşi Dergâhı’nın büyük salonuyla ilişkilendirilmiştir


Çoban Baba Türbesi'nin Harita Üzerindeki Yeri