Bursa İnegöl'deki Kültür Turizmi Merkezleri

Günümüzde Beylik hanı olarak bilinen yapının eski adı Caferpaşa Kervansarayı’dır. 1721 yılında Caferpaşa tarafından yaptırılmıştır. Tarihi Han 2013 yılı Kurban Bayramı'nda, 20.10.2013 tarihinde tamamen yanmış yok olmuştur.


Atatürk'ün büyük hatırasının yegane sembolü olan heykel Türkiye'nin 4. en büyük anıtı durumundadır. Kurtuluş savaşı halk motifleri ve Cumhuriyet'in moden dünyasını gösteren motifler ile tamamlanan Atatürk anıtı, milli bayramların kutlandığı alan olmakla birlikte çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Anıt 2009 yılında yenilenmiştir.


İnegöl Çarşısı içerisinde yer alan İshak Paşa Camisi, medrese ve türbesi ile birlikte bir yapı topluluğu oluşturmuştur. XV.yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri olup, İshak Paşa’nın 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre, külliyede ayrıca imaret, zaviye, han ve ahır da bulunuyordu.


İshakpaşa külliyesinin doğusunda bulunan dörtyoldan N. Doğrul Caddesine çıkan dar yol üzerinde sağ tarafta bulunur. Soğukluk kısmının yanında sıcaklık kısmı son yıllardaki kötü tamirlere rağmen eski halini kaybetmemiştir. Hacim itibarıyla XV. yy. hamam karakteri gösterir. Sıcaklık kısmı, dikdörtgen olup göbektaşı mahalline bitişik iki büyük halvetten ibarettir.


Yapıldığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kadın ve erkekler için ayrı bölümleri bulunan hamam halen kullanılmaktadır.


Sinanbey Hamamının hemen yanında, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı olan hamam 1389-1402 yılları arasında yapılmıştır. Orta bölümde bir kubbe ve kubbenin yanları düz tavan ile örtülüdür. Hamam halen kullanılmaktadır.


İnegöl Belediyesi tarafından 10 ocak 2009 tarihinde açılan İnegöl Kent Müzesi, İnegöl’ün merkezinde İshakpaşa Külliyesi’nin hemen yanında çınarlar altındadır.Kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak amacıyla açılmıştır.


II. Murat ve Fatih döneminin seçkin devlet adamlarından biri olan Karacabey, Rumeli Beylerbeyi’dir. Fatih, İstanbul’un fethi hakkındaki düşüncelerini çevresindekilere açtığı zaman, yalnızca Karacabey bu fikri olumlu bulmuş, diğerleri bunun olabilirliğine başlangıçta inanmamışlardır. Rumeli’nin fethinde önemli yararlılıkları olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra da Rumeli Beylerbeyi görevini sürdürmüştür.


Kervansaraydan günümüze harabesi dahi kalmamıştır. Kurşunlu’daki tarihi caminin kuzeyinde asfalt yolun yanında bulunmaktaydı. Plan olarak Ortaköy Kervansarayı’na benzediği ifade edilmektedir.

Harita Üzerinde Bursa İnegöl'deki Kültür Turizmi Merkezleri