Ortaköy (Karacabey) Kervansarayı


II. Murat ve Fatih döneminin seçkin devlet adamlarından biri olan Karacabey, Rumeli Beylerbeyi’dir. Fatih, İstanbul’un fethi hakkındaki düşüncelerini çevresindekilere açtığı zaman, yalnızca Karacabey bu fikri olumlu bulmuş, diğerleri bunun olabilirliğine başlangıçta inanmamışlardır. Rumeli’nin fethinde önemli yararlılıkları olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra da Rumeli Beylerbeyi görevini sürdürmüştür.1455 yılında Belgrat’ta şehit olmuştur. Mezarı Karacabey ilçesindedir.  

İnegöl’e 5 km. mesafede bulunan Ortaköy Kervansarayı Karacabey tarafından, padişahın tımar olarak kendisine verdiği arazi özerinde 1454 yılında yaptırılmıştır. Kervansaray, Bursa’yı Kütahya ve İçanadolu’ya bağlayan yol üzerinde köyün batısında bulunur ve tamamen kesme taştan yapılmıştır. Kapısı güneye bakan yapı, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Destekleri bağlayan sivri kemerler güneyde duvar payelerine oturur. Giriş kapısı ise basık kemerlidir. Üçgen payandalar gövde duvarlarının yarısı yüksekliğindedir. Kervansarayı dıştan bir zarf gibi büyük bir tonozla örtülmüştür. Bu gün kervansarayın üst kısmı ve yanları yıkık ve harap bir vaziyettedir. Kervansaray yaklaşık 2, 5 metre kadar toprağa gömülmüş vaziyettedir.