Yıldırım Hamamı


Sinanbey Hamamının hemen yanında, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı olan hamam 1389-1402 yılları arasında yapılmıştır. Orta bölümde bir kubbe ve kubbenin yanları düz tavan ile örtülüdür. Hamam halen kullanılmaktadır.