Ankara Polatlı'daki Kültür Turizmi Merkezleri

Frigya Krallığı'nın başkenti, ünlü Gordion şehrinin kalıntıları; Ankara-Eskişehir karayolunun yakınında, Sakarya (Sangarios) ve Porsuk nehirlerinin birbirlerine yaklaştıkları yerde, Polatlı’nın 18 km. kuzeybatısındadır. (Ankara’dan 90km.)


Anıt, Şehitler Kaşı Tepede bulunuyor. Heykeltıraş Haluk Tezonar tarafından yapılmış. Anıt gövdesi, 915 rakımdan başlıyor ve 970 rakıma kadar yükseliyor.


Güzel, bakımlı ve asfalt bir yoldan, dönerek ve yukarı doğru çıkıyorsunuz. Tepeye vardığınızda, tüm Polatlı ve bölge, ayaklar altında. Muhteşem bir manzara sizi bekliyor. Ayrıca, buranın alınması için yaşananlar ve verilen şehitlerimizin hatırası sanki hala canlı.


1963 yılında bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip bir küçük köyün yanında kuruldu. Bugün Gordion Müzesi'nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Üç vitrinde Eski Tunç Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig Dönemine ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken Demir Çağına ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağına ait Demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir.


Yeşilöz Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Höyük yüzeyinde yapılan araştırmalarda eski tunç cağı ve M.Ö. 2. bin yılına ait seramik parçalarına rastlanmıştır.


Yassıhöyük Köyü ile Çekirdeksiz Köyü’nün ortasında, Çekirdeksiz Köyü’nün 3 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Höyük yüzeyinde yapılan araştırmalarda eski tunç ve demir cağları ile Roma dönemine ait seramik parçalarına rastlanmıştır.Güres köyü hudutları içinde, Ankara Çayı’nın hemen karşısında bulunan birinci höyük yüzeyinde yapılan araştırmalarda ilk ve orta tunç Cağı’na ait seramik parçalarına rastlanmıştır. İkinci höyükte yapılan araştırmalarda ilk, orta ve geç Tunç Cağı’na ait seramik parçalarına rastlanmıştır.


Kuşçu Köyü’nün içinde olup, üzerinde ev vardır. Derlenen çanak-çömlek parçalarının çoğu ilk Tunç Çağı’na aittir.


Alagöz Köyü’nün 2 km güneydoğusunda, doğu-batıda 127 m kuzey-güneyde 120 m yüksekliği 10 metredir. Tümsek formludur. Derlenen çanak-çömlek parçalarının çoğu ilk tunç çağı’na aittir.Harita Üzerinde Ankara Polatlı'daki Kültür Turizmi Merkezleri