Gordion (Yassıhöyük)

Frigya Krallığı'nın başkenti, ünlü Gordion şehrinin kalıntıları; Ankara-Eskişehir karayolunun yakınında, Sakarya (Sangarios) ve Porsuk nehirlerinin birbirlerine yaklaştıkları yerde, Polatlı’nın 18 km. kuzeybatısındadır. (Ankara’dan 90km.) 

Alman ve Amerikan kazıları süresince buradan çıkan ve çeşitli yayınlarda tanıtılan buluntular, bu yerleşimin tarihini Erken Bronz Çağına (M. Ö.3000) kadar götürür. 

Gordion, M. Ö.7. yüzyılın başlarında Kimmerler tarafından tahrip edilmesine rağmen, en parlak dönemlerini M. Ö.750-700 tarihleri arasında yaşamıştır. Birçok buluntular ve yerleşimdeki tümülüsler 6. yüzyılın sonuna kadar devam eden bu işgali gözönüne serer. Yine de Gordion, Büyük İskender’in burayı yeniden onarıp bağımsızlığının kendilerine geri verilmesine kadar (M. Ö.6. yüzyılın yarısından itibaren) Persler tarafından yönetilmiştir. 

Kral Gordios tarafından bağlanan meşhur düğüm, Büyük İskender tarafından M. Ö.333 yılında kışı geçirdiği Gordion’da kesilmiştir. 

Gordion’da Helenistik dönem Büyük İskender’in burayı fethinden sonra (M. Ö.300-100) başlamıştır. Sonra Roma Dönemi (M. Ö.1. – M. S.4. Yüzyıl), daha sonra Selçuklu (M. S.11.-13. Yüzyıl) dönemi başlamıştır. Bütün bu olaylar Gordion’da 4000 yıl gibi kısa bir sürede olmuştur. 
Gordion (Yassıhöyük)'nin Harita Üzerindeki Yeri