Kuşçu Höyük


Kuşçu Köyü’nün içinde olup, üzerinde ev vardır. Derlenen çanak-çömlek parçalarının çoğu ilk Tunç Çağı’na aittir.