Türkiye'deki Muvakkithaneler

Sultan Abdülmecid zamanında, Ayasofya'nın onarımını yapan Fossatti Kardeşler tarafından, 1853 yılında yapılan yapı, kendi türündeki muvakkithaneler içersinde en güzel ve en görkemlilerinden biridir.


Yapı Beylerbeyi iskele meydanında, Beylerbeyi Camii'nin güneybatısında yer alır. İki katlı kagir inşa edilen yapı kuzey güney doğrultusunda yaklaşık dikdörtgen bir alana kurulmuştur.


Kütahya Balıklı Mahallesi’nde, Çarşı içerisindeki eski müftülük binası önünde bulunan Muvakkithane’nin kitabesi bulunmamakla beraber, 1831-1832 yıllarında Kütahya Mütesellimi Halil Kâmili Ağa tarafından yaptırdığı kaynaklardan öğrenilmektedir.


Muvakkithane, Selimiye Camii’nin şerif kuyusu caddesi’ne bakan avlu duvarı üzerinde doğudadır. Muvakkithane, kuzeydoğu uçta eğrisel kenarlı dikdörtgen planlı tonoz örtülü bir yapıdır. Tek hücreli yapının girişi Selimiye Camii avlusunda kuzeydoğudadır.


Rize iskelesi yanında bulunan muvakkithane XIX. yüzyılda Vilayet Meclisi azalarından Subaşızade Pertev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Muvakkithanenin kitabesini vilayet mektupçusu Saadeddin Kasım Efendi yazmıştır.


Camideki ampir üslubu devam ettiren muvakkithanede kapı ve pencere köşelerinde rozetler bulunmaktadır. Muvakkithanenin pahlanmış yüzündeki pencerenin üzerinde bulunan, bugün sadece ampir üsluplu, meşale ve asma dallı çerçevesi kalmış olan saat boşluğu bulunmaktadır.


Yeni Valide Külliyesi'ne ait olan yapı dış avlunun güneydoğu köşesinde türbenin batısına bitişik planlanmıştır.

Harita Üzerinde Türkiye'deki Muvakkithaneler