Türkiye'deki Darülhuffazlar

Karamanoğlu İkinci İbrâhim Bey zamânında Kâdıoğlu Nasuh Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan kare plânlı ve tek kubbelidir. Günümüzde İl Halk Kitaplığı Gazete Dergi Bölümü olarak kullanılmaktadır.


Gâzi Alemşah Mahallesinde, Karamanoğlu İkinci Mehmed Bey zamânında Hacı Has Bey oğlu Mehmed Bey tarafından 1421’de yaptırılmıştır. Tuğladan kare plânlı bir yapıdır. Ahşap işlemeli kapısı Taş ve Ahşap Eserler Müzesindedir.


Zerger Ahmed Darülhuffazı, Hacı Salman Darülhuffazı, Lâl Paşa Darülhuffazı, Pîr Hüseyin Bey Darülhuffazı, Hoca İbrahim Darülhuffazı, Hacı Hasan Darülhuffazı, Bağdat Hatun Darülhuffazı, Hoca Ömer DarülhuffazıHarita Üzerinde Türkiye'deki Darülhuffazlar