Türkiye'deki Darülkurralar

Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası, 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa'nın isteği üzerine Mimar Sinan tarafından Eyüp, İstanbul'da inşa edilmiştir.


Üsküdar Topbaşı Validei Atik Mahallesi'nde bulunan Atik valide sultan darülkurrası 1570-1579 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Günümüzde kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.


Basit Bir mimariye sahip olan Darülkurra günümüzde özgün mimari şeklini kaybetmiş olarak gözlenmektedir.


Hisar’da kente açılan kapılardan biri olan Yerkapı’da, Kavaklı Caddesi ile Üftade Sokağı’nın kesiştiği yerdeki darülkurra, 1492 (898) yılında Hoca Yakub Efendi tarafından yaptırılmıştır.


Eser hakkında bilgi: Selimiye Darülkurrası, caminin güney köşesindedir. İçindeki onarım çalışmaları 2007 yılında halen devam ediyor. Onarım sırasında yapının revakları camla kapatılmış.


Bugünkü bilgilerimize göre Osmanlıların ilk dârulkurrası Bursa'daki Yıldırım Bâyezid dârulkurrasıdır.

Harita Üzerinde Türkiye'deki Darülkurralar