Türkiye'deki İmaretler

Yıldırım Camisinin kuzeydoğu köşesindeki imaret (Misafirhane-Zaviye) cami ile birlikte XIV. yüzyılın sonunda yapılmıştır.


Geyve'de bulunmaktadır. Yalnız imaret olarak 1450 yılında inşa edilen yapıya 1476 yılında üç kemerli bir revak eklenmiştir ve yapı günümüzde de bütün özelliklerini muhafaza etmektedir. Üç kubbeli olan yapının bahçesinde imaretinin adını aldığı Elvan Bey mezarı bulunur. I. Beyazıt zamanında yaşadığı, ancak, yapının daha eski olabileceği belirtilmektedir.


Bursa’nın en önemli imaretlerinden olup,1420 yılında yaptırılmıştır. Çelebi Mehmed tarafından yaptırılan İmaret, uzunlamasına dikdörtgen planlı olup, iki bölümden oluşmaktadır.


Bugün vakıf merkezi olarak kullanılan imaretin orijinal hali XIX yüzyılda depremde yıkılmıştır. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloz taş ile örülmüş olan imaretin bugünkü hali 1904 yılında Sultan Abdulhamid tarafından yaptırılmıştır.


II. Murad camii’nin kuzey doğusundaki dikdörtgen planlı bu yapı, yoksullara yemek vermek üzere yaptırılmıştır. Günümüzde “Darü’z Ziyafe” adıyla lokanta olarak hizmet veren 13 x 40 metre boyutlarındaki bu yapı 1420’li yıllarda yaptırılmıştır.


Avlunun kuzeyinde doğu köşede yer alır. Batısında fırın, doğusunda Bektaşi Dergâhı bulunur.


İmarethanenin planı Muradiye Medresesi'nin planına benzemekte olup revakların gerisinde avluyu “U” şeklinde saran mutfaklar, yemekhaneler ve erzak depoları yer almaktadır.


Şerefiye külliyesinin imaretinin de diğerleri ile birlikte IV.Şeref Han tarafından 1529’da yapıldığı sanılmaktadır.

Harita Üzerinde Türkiye'deki İmaretler