İzmir Ödemiş'de Gezilecek Yerler

Ege bölgesindeki ilk yapılaşmadaki mimari üslubu korunmuş ender konaklardan biri olan Çakırağa konağının. 1761 tarihinde Şerif Aliağa tarafından yaptırıldığı genel kanıdır. Uzun yıllar harap bir durumda kaldıktan sonra 90’lı yılların başında restore edilip müze haline getirilen Çakırağa konağı Türk mimarisinde Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılmasında önemli bir kaynak.


Yaklaşık kare planlı bir açık avlunun batı ve güney kenarlarına yerleştirilmiş öğrenci odaları ile bir büyük dershane odasından oluşan ‘L planlı Asimetrik Medreseler’ grubuna girmektedir.Odaların önünde örtü sistemi tamamen yıkılmış bir revak bulunmaktadır. 1994 yılında VGM ce onarım programına alınmış, Ödemiş müzesi tarafından araştırma kazısı yapılarak bulunan izlere göre rölöve projeleri hazırlanmıştır. Birgi Belediyesince Restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.


İzmir ili Ödemiş ilçesi Birgi Bucağı’nda bulunan Birgi Ulu Camisi medrese, hamam ve türbeden oluşan bir külliye olarak yapılmıştır. Günümüze cami ve Aydınoğlu Mehmet Bey’in türbesi gelebilmiştir.


Bodrum kat üzerine bir zemin kattan ibaret olan ve çadır formu verilerek yapılan müze tek bir salondan oluşmaktadır. Etnografya Müzesi olarak yapılan binada mevcut etnografik malzemelerin yanı sıra bölgeye ait arkeolojik eserler de teşhir edilmektedir.


Ödemiş ilçesinin Gölcük yaylasında 4 hektarlık alanda kurulu piknik yeri panoramik göl manzarasına sahiptir. Günlük ziyaretçi kapasitesi 200 kişidir. WC ve piknik üniteleri vardır.


Ödemiş Bozdağ yaylasındaki kestane ve karaçam ağaçları ile kaplı 5 hektarlık alanda kurulu Mermeroluk Ormaniçi Dinlenme Tesisleri, İzmir'e 100, Ödemiş'e 25, Bozdağ beldesine ise 1 kilometre uzaklıktadır. Piknik alanında, tabiat anıtı niteliğinde kestane ve çınar ağaçları bulunmaktadır.Birgi ulu camiinin iç avlusunda, camiinin batısında yer alır. Giriş kapısındaki kitabeden hicri 734 yılında tamamlandığı yazılmaktadır. Kare planlı dört duvar üzerine sekizgen kasnaklı kubbesi bulunan türbe içerisinde dört mezar bulunur. Mezar taşlarında sadece isimler vardır.


İzmir ili Ödemiş ilçesi Birgi Bucağı’nda bulunan bu cami, Derviş Ağa tarafından h.1074 (1663) tarihinde yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre caminin yanında 70 hücreli Derviş Ağa Medresesi ile 200 dükkân, iki han ve bir de hamam bulunuyordu. Giriş kapısı üzerinde de kitabesi bulunmaktadır.


Hatuniye ve Hanzade Hatun isimleriylede bilinen Sultan Şah Türbesi 1310 yılında hükümdar Mehmet Bey’in kız kardeşi Ümmü Sultan için yaptırılmıştır. Sultanşah ya da diğer adıyla Hatuniye Türbesi Anadolu’da ki altıgen planlı türbelerin ilkidir.Harita Üzerinde İzmir Ödemiş'de Gezilecek Yerler