Birgi Darülhadis Medresesi

Yaklaşık kare planlı bir açık avlunun batı ve güney kenarlarına yerleştirilmiş öğrenci odaları ile bir büyük dershane odasından oluşan ‘L planlı Asimetrik Medreseler’ grubuna girmektedir.Odaların önünde örtü sistemi tamamen yıkılmış bir revak bulunmaktadır. 1994 yılında VGM ce onarım programına alınmış, Ödemiş müzesi tarafından araştırma kazısı yapılarak bulunan izlere göre rölöve projeleri hazırlanmıştır. Birgi  Belediyesince Restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.