Bursa Yıldırım'daki Hamamlar

Emir Sultan Camii’nin güneyinde köflede yer alan hamam, Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. 34,5X12,35 m2 ebadındaki hamamın soğukluk kısmı kubbeli iken yıkılarak üzeri düz çatı ile örtülmüştür.


Yeşil Caddesi üzerinde, Yeşil Türbe’nin yanında yer alan hamam, külliyeye gelir getirmek amacıyla yapılmıştır. Sultan I. Mehmed döneminde yaptırılan “Hamam”ın soğukluk bölümünün üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Soğukluğun ortasında sekizgen bir mermer havuz, sıcaklık bölümünde sekiz adet kurna yer alır.Harita Üzerinde Bursa Yıldırım'daki Hamamlar