Bursa'daki Hamamlar

Emir Sultan Camii’nin güneyinde köflede yer alan hamam, Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. 34,5X12,35 m2 ebadındaki hamamın soğukluk kısmı kubbeli iken yıkılarak üzeri düz çatı ile örtülmüştür.


İshakpaşa külliyesinin doğusunda bulunan dörtyoldan N. Doğrul Caddesine çıkan dar yol üzerinde sağ tarafta bulunur. Soğukluk kısmının yanında sıcaklık kısmı son yıllardaki kötü tamirlere rağmen eski halini kaybetmemiştir. Hacim itibarıyla XV. yy. hamam karakteri gösterir. Sıcaklık kısmı, dikdörtgen olup göbektaşı mahalline bitişik iki büyük halvetten ibarettir.


Yapıldığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kadın ve erkekler için ayrı bölümleri bulunan hamam halen kullanılmaktadır.


Sinanbey Hamamının hemen yanında, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı olan hamam 1389-1402 yılları arasında yapılmıştır. Orta bölümde bir kubbe ve kubbenin yanları düz tavan ile örtülüdür. Hamam halen kullanılmaktadır.


Orhangazi İlçesinde, 1330 yılından sonra Osmanlı Sultanı Orhan Bey’in yaptırdığı hamam günümüze kadar gelmiş olup camiden bugün bir eser yoktur.Tarihi hamam Selçuklu ve Osmanlı izleri taşımaktadır.


Yeşil Caddesi üzerinde, Yeşil Türbe’nin yanında yer alan hamam, külliyeye gelir getirmek amacıyla yapılmıştır. Sultan I. Mehmed döneminde yaptırılan “Hamam”ın soğukluk bölümünün üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Soğukluğun ortasında sekizgen bir mermer havuz, sıcaklık bölümünde sekiz adet kurna yer alır.Hüdavendigâr Camisi’nin doğusundadır. Büyük olasılıkla Cami ile birlikte yaptırılmış olup XIV yüzyıla ait bir hamamdır.Bazı araıştırmacılara göre “Güsulhane” olarak yapılan Hamamın önündeki giriş bölümü yıkılmış, günümüze sıcaklık ile helalar ve güneydeki tonoz örtülü iki küçük bölüm gelebilmiştir.


1426 yılında Muradiye Külliyesi’ndeki talebelerin yıkanması için yaptırılan Hamam, bugün Külliye Bahçesi’nin dışında kalmıştır. Uzun yıllar harap durumda kalan hamam kamulaştırılarak özürlülere yönelik merkez olarak yeniden düzenlenmesi planlanmıştır.


Cami ile birlikte inşa edilen Orhan Hamamı,ilk çifte hamamdır. Günümüzde caminin sol tarafında, Koza Han’ın yanında, Aynalı Çarşı olarak hizmet vermektedir.Harita Üzerinde Bursa'daki Hamamlar