Bursa Yıldırım'daki Kültür Turizmi Merkezleri

Osmanlı döneminde Bursa’nın en önemli medresesiydi. Yeşil Camii’nin yanında bulunan medrese, 1419 yılında, Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Yeşil Külliyesi’nin bir parçasıdır. Sultaniye Medresesi, en yüksek unvanlı müderrislerinin görev yaptığı bir eğitim kurumuydu. Bursa’nın en güzel medreselerinden biridir.


Kendi adıyla anılan mahallede, Uludağ’ın yamaçlarındaki bir tepe üzerinedir. Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın eşi olan Hundi Fatma Hatun tarafından, XV. yüzyılın başında,Emir Sultan adına yaptırılan külliyede caminin dışında türbe, hamam ve tekke bulunmaktadır. Bugün tekke yıkılmış, hamam da harap durumdadır.


Emir Sultan Camii’nin güneyinde köflede yer alan hamam, Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. 34,5X12,35 m2 ebadındaki hamamın soğukluk kısmı kubbeli iken yıkılarak üzeri düz çatı ile örtülmüştür.


Emir Sultan Külliyesi’nin çevresinde altı tarihi çeşme vardır. Caminin kuzeybatısında, mezarlık yanındaki üç musluklu Fatma Sultan Çeşmesi 1838 tarihlidir.Emirsultan Caddesi’nin kuzeyinde mezarlık duvarına dayalı 4 metre yüksekliğindeki Beşir Ağa Çeşmesi 1744 yılında yapılmış olup,kentin en görkemli çeşmelerinden biridir. Caminin batısındaki avlu duvarında bulunan Kurtbasan Çeşmesi 1851 tarihlidir.


Osmanlı Devleti’nin ilk hastanesi olarak kabul edilir. Yıldırım Külliyesinin bir parçası olan Dârüşşifâ, 1390 yılında, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır.


Yıldırım Camii’nin güneyinde ve batısında iki çeşme vardır. Güneydeki çeşme küçük olup,batıdaki çeşme ise mermerden ve oldukça büyüktür.Yıldırım semtinde, bir tepecik üzerinde bulunan külliyeyi, Yıldırım Bayezid (1389-1402) 1390’lı yıllarda yaptırmıştır. Bursa’nın en görkemli anıtlarındandır. Külliye içindeki caminin dışında mutfaklar, iki medrese, hamam, han,hademelerin evleri, ahır, kuyu ve dârüşşifâ vardı.


Yeşil Caddesi üzerinde, Yeşil Türbe’nin yanında yer alan hamam, külliyeye gelir getirmek amacıyla yapılmıştır. Sultan I. Mehmed döneminde yaptırılan “Hamam”ın soğukluk bölümünün üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Soğukluğun ortasında sekizgen bir mermer havuz, sıcaklık bölümünde sekiz adet kurna yer alır.


Emir Sultan Mezarlığı yakınındaki bu çeşmeyi Beşir Bin İbrahim isimli bir kişi 1743 yılında yaptırmıştır. Çeşmenin üzerinde nesih yazı ile kitabesini de aynı kişi yaptırmıştır. Bu kitabede; Hâzin-i gencine-i mahremsaray-ı saltanat bende-i makbul-i hâss-ı hazrat-ı Mahmud Han, pür himem Beşir Ağa kim oldu hüsnü hatla Hoşnüvisan-ı cihan içre müşarün bil-benan celb-i hayr için veli ni’meti Şahinşehe böyle dilcu çeşme bünyad etti sami mekân Hem Emir Sultan’ın ez cümle ravan-ı pakini eyledi hHarita Üzerinde Bursa Yıldırım'daki Kültür Turizmi Merkezleri