Bursa Nilüfer'de Gezilecek Yerler

Bursa'ya 6 km. Uzaklıkta Misi köyü yakınında bulunan Gümüştepe Orman İçi Dinlenme yerinin kapasitesi 2000 kişi/gün'dür.


Nilüfer ilçesi, Tahtalı Köyü’ndeki H.Theodoros Kilisesi Bizans döneminde yapılmıştır. Ancak günümüze yalnızca moloz taş ve iki sıra tuğla dizili batı duvarının kalıntıları gelebilmiştir. Bu kiliseyi ilk kez XVII.yüzyılda araştırmacılar görmüş, XX.yüzyılın başında da F.W.Hasluck buradan devşirme malzemelerden yapılmış bir kilise olarak değinmiştir.


Gölyazı Köyü’ndeki bu kiliseyi XIX.yüzyılda buraya gelen W.J.Hamilton ilk kez tanıtmıştır. Daha sonra F.W.Hasluck köyde üç kilisenin bulunduğunu ve asıl kilisenin Aziz Georgios’a ithaf edildiğini belirtmiştir. Büyük olasılıkla Hasluck’un sözünü ettiği kilise bu yapıdır. Yapım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadığımız bu kilise üç nefli, dikdörtgen planlı bir bazilikadır.


Nilüfer ilçesinin Gölyazı Köyü’ndeki bu caminin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Gölyazı’daki bir camiye ait vakıf kaydı bulunmaktadır. Cami bilinmeyen bir tarihte doğuya doğru genişletilmiş ve buraya sonradan iki katlı bir son cemaat yeri eklenmiştir. Doğu-batı yönündeki dikdörtgen planlı ibadet mekanı, doğu duvarında iki, batı ve güney duvarında da üçer pencere ile aydınlatılmıştır.


Nilüfer Vadisi’nde; bisiklet yolu, seyir platformu, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, otopark, yaya yürüme yolları bulunmaktadır.


Ulubat Gölü’nde Manastır Adasında bulunan bu kiliseyi ilk kez XVI.yüzyılda S.Gerlach görmüştür. Daha sonra C.Mango tarafından tanıtılmıştır. Bu yapı plan tipi ve duvar tekniklerine göre VIII.-X.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. XVIII.-XIX.yüzyıllarda büyük bir onarım geçirmiş, narteksi ve dış cepheleri yenilenmiştir. Kilise, kapalı Yunan haçı planında yapılmıştır.Nilüfer ilçesi Tahtalı Köyü’ndeki bu caminin eski minare kaidesinden kalma beş satırlık mermer kitabesinde minarenin 1855-1856 yılında Halil Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Bunun dışında caminin yapımı ve banisi hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır. Minare kitabesi; Şâd ola Hazret-i ol rûh-ı Bilal-i Habeşi Hams evkâtda şehâdetle okundukça ez3an Buyturub hakk-ı müezzinde hadis-i fahr-i rusül Didi etvâl görünür nâsa o yevmu’l-miân Rûh-ı pâkine salât ile selâm it şeb (


Nilüfer Akçalar Köyü’ndeki bu caminin kitabesi günümüze gelememiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında da bu köyde yalnızca El-Hac Recep Camii Şerifi ismi geçmektedir. Minare kaidesinin kuzey cephesinde de 1767-1768 tarihi bulunmaktadır. Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, ahşap çatılıdır. Kuzeydeki son cemaat yeri batı-doğu doğrultusunda olup, dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır.


Nilüfer ilçesi, Hasanağa Köyü’ndeki bu camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Hacı Mustafa Ağa 1852-1853 yılında yaptırmıştır. Üç satırlık kitabesi; Sahibü’l hayrat ve’l hasenat Mütevelli oğlu el-hac Mustafa Ağa 1269 (1852-53) Cami mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.Bursa-Karacabey yolu üzerinde Karacaoba köyü'nü geçince 6 km. lik bir yolla ulaşılan Gölyazı'nda tarihi çınar, kale ve kilise kalıntısı bulunmaktadır.


Harita Üzerinde Bursa Nilüfer'de Gezilecek Yerler