H.Constantinos Manastır Kilisesi


Ulubat Gölü’nde Manastır Adasında bulunan bu kiliseyi ilk kez XVI. yüzyılda S. Gerlach görmüştür. Daha sonra C. Mango tarafından tanıtılmıştır. Bu yapı plan tipi ve duvar tekniklerine göre VIII.-X. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. XVIII.-XIX. yüzyıllarda büyük bir onarım geçirmiş, narteksi ve dış cepheleri yenilenmiştir.

Kilise, kapalı Yunan haçı planında yapılmıştır. Doğu-batı doğrultusundaki naos kare planlıdır. Bu bölüm köşe duvarlarına oturtulmuş pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Haçın kolları ise beşik tonozludur. Haç kollarından doğusuna içeriden ve dışarıdan yuvarlak apsid yerleştirilmiştir. Apsidin her iki yanında diakonikon ve prothesis hücreleri bulunmaktadır. Kilise beş sıra tuğla ve bir sıra kesme taş dizilerinden yapılmıştır. Örtü sistemleri tamamen tuğladandır. Geç dönemde yapılan eklemelerde ahşap hatıllara da yer verilmiştir.