H.Georgios Kilisesi


Gölyazı Köyü’ndeki bu kiliseyi XIX. yüzyılda buraya gelen W. J. Hamilton ilk kez tanıtmıştır. Daha sonra F. W. Hasluck köyde üç kilisenin bulunduğunu ve asıl kilisenin Aziz Georgios’a ithaf edildiğini belirtmiştir. Büyük olasılıkla Hasluck’un sözünü ettiği kilise bu yapıdır.

Yapım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadığımız bu kilise üç nefli, dikdörtgen planlı bir bazilikadır. Batısında narteksi bulunmaktadır. Naostaki nefleri oluşturan desteklerden yalnızca kuzeyde üç, güneyde de iki desteğin kaidesi günümüze ulaşabilmiştir. Kilisenin doğusunda üç bölümlü apsidi bulunmakta olup, ana apsidde dışa doğru daralan bir pencere ve ona simetrik dçkdörtgen iki niş bulunmaktadır. Apsidi tek basamaklı bir synthronon çevrelemektedir.

İbadet mekanı kuzey ve güneydeki bir birlerline simetrik altışar pencere ile aydınlatılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan narteksin yanlarında yuvarlak planlı iki merdiven kulesi ile ortasında dikdörtgen planlı üç bölümden oluşmaktadır. Kilisenin güney ve kuzey cepheleri payelerle beşer bölüme ayrılmıştır. Yapının üzerini örten çift pahlı çatının büyük bir bölümü yıkılmıştır. Duvarları moloz taş ve tuğla ile örülmüştür.