Antalya'da Gezilecek Yerler

Denizden ve karadan zor ulaşabilirliği nedeniyle tarih boyunca devamlı yerleşime uğramış olan Alanya Kalesi; Anadolu'yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş, en iyi korunmuş olanlarından birisidir.


Coğrafi Konum ve Ulaşım: Antalya, Alanya İlçesi’nde şehir içinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Merkeze 3 km. dir. Toplam uzunluğu 30m. olan mağara kuru, yatay mağara tipindedir. 200 m.’lik bir alanı kaplamaktadır. Mağara boşluğunun tamamı 180-200 metrekaredir. Senenin 5-6 ayında devamlı damlar.


Dim Mağarası, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki turizm merkezi Antalya’ya 145 km, Alanya şehir merkezine 11 km. uzaklıkta; Alanya’nın piknik merkezi olan Dim Çayı vadisinin doğu yamacı yakınındadır. Mağara, deniz seviyesinden 232 m yükseklikte olup, 1691 m yüksekliğindeki Cebel Reis Dağı’nın batı yamacında yer almaktadır.


Antalya il merkezinin yaklaşık 10 km. kuzeydoğusundaki bu şelâle, şehri simgeleyen tabiat güzelliklerindendir. 20 metre yükseklikten dökülür. Ana kaynağı Kırkgöz mevkisidir. Aşağı Düden Şelâlesi ise Lâra Plajı yolundadır. Kent merkezinin güneydoğusunda, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize dökülür. Antalya’nın simgeleşmiş tabiat güzelliklerindendir.


Ağaçlarla gölgelenen nehir kenarında günübirlik ve kamp kullanma alanları milli parkın en önemli aktivitele-rini teşkil eder. Milli parkın ana kaynağını oluşturan Köprü Irmağı’nın, Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin en uzun kanyonudur.


Finike - Elmalı karayolu üzerinde Finike’den 6 km sonra Turunçova ilçesi bulunmaktadır. Turunçova kent merkezinden sağa, eski Kumluca yolu ayrılır. Yaklaşık 4 km sonra Turunçova’nın Yuvalılar Köyü’nün Saklısu mahallesi yer almaktadır. Limyra kent kalıntıları bu mahalleyle iç içe. Kentte kazılar 1969’da başlamıştır.


Antalya -Manavgat yolundan ayrılan asfalt bir yolla Aspendos’ a ulaşılır. İlçemizin 8 Km. doğusunda, Köprüçayı’ nın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde M.Ö. 10. Asırda AKALAR tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden biridir. Buradaki Tiyatro M.S.2. asırda ROMALI’ lar tarafından inşaa edilmiştir. Kent biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulmuştur.


Kalekapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Külliye'de bulunan yapılar şunlardır: Yivli Minare, Yivli Camii, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi. Yivli Minare Antalya'daki ilk islam yapılarındandır. XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir.


Karain Mağarası, Antalya’nın yaklaşık olarak 30 km.kuzeybatısında bulunmaktadır. Eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 km uzaklıkta bulunan Yağca Köyü sınırları içindeki Şam (Çam) Dağı’nın Akdeniz’e bakan kalkerli sarpça yamaçlarında yer alan çadır tepesi içine oyulmuş doğal bir mağaradır. Karain Mağarası Antalya Ovasından yaklaşık 150 m, denizden ise 650 m.

Harita Üzerinde Antalya'da Gezilecek Yerler