Kilis'in Afetselliği


Kilis ili 3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu Fay Sistemi ‘nin etkisinde olup bölgede tarihsel ve aletsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.

Heyelan olaylarının en az görüldüğü illerimizden birisidir.

Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Musabeyli ilçesinde gözlenmektedir.

Su baskını olaylarının az yaşandığı illerimizden birisi olup, Fırat havzasında yer almaktadır.