Bursa İnegöl'ün Tarihi


İnegöl halkı arasında şehirini eski isminin bilinmesine rağmen efsaneler dillendirilmektedir. Şehirin eski ismi "Ancelecoma" (yabancı dil teleffuzla). Etimolojik değişimler (yani söylene söylene) sonucu İnegöl adını almıştır.Fakat belediye önünde yapılan inşaatların zemin sondajlarında kabuklu su ürünlerinin kalıntıları çıkmaktadır bu isminin kökeninin gölden geldiği hakkında önemli bir kanıttır.çünkü yenice kasabası ile inegöl arasında bataklık olduğu tarihi kayıtlarda mevcut olup bugün bile bataklı mevkii adında arazi tapuları düzenlenmektedir. zemin dip suları bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle isminin göl ile ilgili olması kuvvetle muhtemeldir Şehrin adının tekfur kızının söylemiş olduğunu iddia edildiği gibi "Ey Ne Göl" ya da "İğne Göl" vs. yakıştırmalar efsanedir. Ancak İnegöl adının Ankelokoma'nın bozulmuş söylenişi olduğuna dair iddiaları doğrulayacak bir kaynak (kitabe-mezartaşı vs.) henüz ele geçirilememiştir.