Sivas Divriği'deki Kültür Turizmi Merkezleri

Mengücükoğulları tarafından 13. asırda yaptırılmıştır. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümdür. Dış kalenin surlarının büyük kısmı yıkık vaziyettedir. İç kalede Seyfeddin Şah tarafından yaptırılan bir câmi vardır.


Dârüşşifa 1228–29 yıllarında Ahmed Şah'ın eşi ve Erzincan beyi Fahreddin Behramşah’ın kızı olan Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. Darüşşifa caminin güney duvarına dayanmıştır. Orta bölümü bir ışıklık kubbesi ile örtülmüştür, giriş ile birlikte dört eyvandan oluşur. Darüşşifanın kuzeydoğu köşesinde türbe yer alır.


Divriği bölgesinin en büyük konaklama yapısıdır. Yüzyıllardır bakımsız olmasına ve tahrip edilmesine rağmen bugün ayaktadır. Tarihi kervan yolu üzerinde bulunanen büyük konaklama yapılarından biridir.


Mirçinge Çayı vadisindeki Handere mezrasındadır. Erzincan-Malatya yolu üzerindeki hanlar zincirine dahildir. Adının Ulu Camiinin M.1243 tarihli vakfiyesinde "Han-ı Mirçinge" olarak geçiyor olması, bu hanın 12. yüzyıl eseri olduğunu göstermektedir.


Dumluca Yaylası'nda, Divriği'ye 12 km uzaklıkta eski bir kervan yolunun üzerindedir. Yapılış tarihi bilinmeyen han 12,5x15 m boyutlarındadır.


Ulu Camii'nin batısında Kemareddin Türbesi'ne inen yol üzerindedir. Kuzey-güney ekseninde uzunlamasına bir yapıdır.


Kentin batı yakasında, Aşağıhamam mahallesiyle çarşı arasında, köprü başındadır. Hamam-ı Bala'ya (Yukarı Hamam) göre kentte aşağıda kaldığından Hamam-ı Süfla (Aşağı Hamam), harap olduktan sonra Kayaoğlu ailesi onardığı için "Kayaoğlu Hamamı" denilmiştir.

Harita Üzerinde Sivas Divriği'deki Kültür Turizmi Merkezleri