Samsun'daki Spor Turizmi Merkezleri

İlçeye 5 Km uzaklıkta olan Yörükler Beldesi, uzun ve bakir sahilleri, ender görülen Galeriç subasar ormanları, dünya kuş yolları üzerinde bulunan Balık gölleri mevkisi ile görükleme değer alanları olan bir yerleşimdir.Bölgede en son verilere göre 350 ye yakın kuş türü bulunmaktadır.


Bafra Deniz Feneri İlçemiz deniz kıyısında bulunduğu, önemli bu- ticaret merkezi olduğu için yüzyıllar boyu gemicilerin de Dikkatini çekmiştir. Alışveriş için sık sık Bafra kıyılarına demirlemişlerdir. Meydana gelebilecek deniz Kazalarını önlemek amacıyla Osmanlılar zamanında, ilçenin kuzeybatısındaki Fener Köyü sınırları İçinde Kızılırmak'la denizin birleştiği yere yakın ahşap bir deniz feneri yapılmıştır.


Koordinatlar :410 30' Kuzey - 360 05' Doğu Deltanın Alanı :56.000 hektar Sulak Alanlar :16.110 hektar Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. İdari olarak Samsun ilinin Engiz, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Delta ovası, denizden güneye doğru basamaklar halinde yükselmektedir.


Deltada bulunan Galeriç ormanı, Ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlan ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır.


Harita Üzerinde Samsun'daki Spor Turizmi Merkezleri