Bafra Deniz Feneri


Bafra Deniz Feneri İlçemiz deniz kıyısında bulunduğu, önemli bu- ticaret merkezi olduğu için yüzyıllar boyu gemicilerin de Dikkatini çekmiştir. Alışveriş için sık sık Bafra kıyılarına demirlemişlerdir. Meydana gelebilecek deniz Kazalarını önlemek amacıyla Osmanlılar zamanında, ilçenin kuzeybatısındaki Fener Köyü sınırları İçinde Kızılırmak'la denizin birleştiği yere yakın ahşap bir deniz feneri yapılmıştır. Bilahare Fransızlar Demirden yüksek bir fener inşa etmişlerdir. Söz konusu fener bugünkü fenerin 750 m. ilersinde Bulunuyordu. O tarihlerde bütün Türk sahillerindeki fenerle denetimi antlaşmalar gereği Fransızların Kontrolü altındaydı. Elde edilen bilgilere göre Bafra Fransızların kontrolü altındaydı. Feneri'nin ilk bekçileri Alaçam'lı Conbuluk namı ile anılan Mehmet ve Bafralı Hasan Efendiydi. Fakat bu şahıslar 1921 yıllarında Rumların Türk vatandaşına karşı giriştikleri baskı, işkence Ve katliam sonucu feneri terk etmek zorunda kaldılar. Deniz dalgalarının sürekli olarak karayı Aşındırması ve içeriye doğru girmesi, fenerin varlığını tehlikeye soktu. Sonuçta; bugünkü fener yapılarak, işlevini hala sürdürmektedir. Fener memurluğunu şu anda Selahattin ve Ferşat Özkan isimli iki kişi yürütmektedir. Bafra Deniz Feneri 1937 yılında Fransızlar tarafından zamanın T. C Hükümetine devredilmiştir.

Özellikleri :
Denizden 50m. İçeride, 7 direk üzerinde yapılmıştır. Her direk 5m uzunlukta olup, 3, 5 m. dir. İçinde giriş kapısından kule üzerine kadar 99 merdiven mevcuttur. Işık 20 saniyede bir devir yapar.5 sn. bir sarı Işık çakar. Makineyi, 35m. Sırma çelik tel, ucundaki 25 kg. ağırlıkta pikin zemberek vazifesi görmesiyle çalıştırıyor.