Samsun Kavak'daki İnanç Turizmi Merkezleri

Yedi köyün Cuma camisi olarak kullanılan cami bugün Değirmencili ve Kazanç Köylerinin ortak Cuma camisi olarak kullanılmaya devam etmektedir.Tamamen ahşap malzemeden yontma tahtadan, çatma başı geçme olarak yapılan camide yer yer çivi kullanılmıştır.Camiyi dört yanda revak çevreler. Orta direğin başlık kısımları mukarnas taklidi üçgenler ve ortada rozetle süslenmiştir.


Caminin oyma olarak yapılan kapısı bitki motifleri ile süslüdür. Kapının üst tarafında friz halinde parmak motifi süslemesi bulunmaktadır. Daha üste iki pencerenin orta kısmında yuvarlak bir madalyon içerisinde Arapça bir yazı bulunmaktadır. Caminin içi kök boyadan yapılmış çeşitli bitkiler motiflerle bezemelidir. Caminin avlusunda taştan yapılmış bir çeşme mevcuttur.


Çarşı cami olarak ta bilinir. Halkın yardımı ile, şehrin ileri gelenlerinden Hacı Yusuf tarafından 1911’de yaptırılmıştır. Taş malzemeli ve kubbelidir. Minaresi 1920’de bir Rum usta tarafından yapılmıştır.


Harita Üzerinde Samsun Kavak'daki İnanç Turizmi Merkezleri