Samsun Çarşamba'da Gezilecek Yerler

İli : SAMSUN Adı : HACIOSMAN ORMANI TABİATI KORUMA ALANI Kuruluşu : 24.04.1987 Alanı : 86 ha. Konumu : Karadeniz bölgesinde, Samsun ili, Çarşamba ilçesine bağlıdır. Kaynak Değerleri : Avrupa çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir subasar (alüvyal) orman ekosistemidir.


Çarşamba ilçe merkezi doğuyaka mezarlığı içinde yeralan Göğceli Cami Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. 1206 yıllarında yapıldığı tahmin edilen camiye 1335 yılında revak kısmı ilave edilmiştir. Cami tamamen ahşap olup, tekkatlıdır. Dış kısmı çok kalın ve yaklaşık 25 m. uzunluğundaki kalasların birbirine geçirilmesi ile yapılmıştır.Harita Üzerinde Samsun Çarşamba'da Gezilecek Yerler