Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

İli : SAMSUN
Adı : HACIOSMAN ORMANI TABİATI KORUMA ALANI
Kuruluşu : 24.04.1987
Alanı : 86 ha.
Konumu : Karadeniz bölgesinde, Samsun ili, Çarşamba ilçesine bağlıdır.

Kaynak Değerleri :
Avrupa çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir subasar (alüvyal) orman ekosistemidir. Beslenme imkanlarının çok elverişli olması nedeniyle pek çok hayvan türünün barınmasına imkan sağlamaktadır.