Sakarya Geyve'de Gezilecek Yerler

Geyve ilçe merkezi ile Ali Fuat Paşa kasabasını birleştiren ve E-25 arayoluna tek geçiş olan köprü, Bizans imparatoru Jüstinyen ‘in karısı tarafından yaptırılmıştır. Ancak zaman içinde kullanılmaz hale gelince, 1495 yılında sultan II. Bayazıt tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Kitabesi bulunmaktadır. Köprü, Osmanlı ve eski Türk Mimarisinin köprü yapım tekniği ile ilgili Türk Mimari tarzını aynen taşımaktadır.


Kaplıca, Geyve’nin 15 kilometre güneydoğusunda Geyve-Taraklı yolunun 13. kilometresinden ayrılan bir yoldan gidilen Ilıcak Köyü içinde yer almaktadır. Mineral yönünden çok zengin ve şifalı olan kaplıca suyu bromür ve iyodür de içermektedir. Suyun ortalama sıcaklığı 26o C.


Gölpazarı yolu üzerinde Geyve ilçesinin 5 kilometre güneydoğusunda, Ahibaba köyünde bulunan içme, tadı nedeniyle acısu diye adlandırılır. Su sıcaklı 260 C olup, mide ve barsak hastalıklarına iyi gelmektedir. Suyun çevresi, içinden akan dere ve doğal çevresi ile mesire ve dinlenme yeri olarak özelikle hafta sonları birçok ziyaretçi ağırlamaktadır.


Geyve'de bulunmaktadır. Yalnız imaret olarak 1450 yılında inşa edilen yapıya 1476 yılında üç kemerli bir revak eklenmiştir ve yapı günümüzde de bütün özelliklerini muhafaza etmektedir. Üç kubbeli olan yapının bahçesinde imaretinin adını aldığı Elvan Bey mezarı bulunur. I. Beyazıt zamanında yaşadığı, ancak, yapının daha eski olabileceği belirtilmektedir.


Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa Beldesinde bulunan müze, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması evrelerinden birisi olarak 1918 – 1923 tarihleri arasında Kuvay-ı Milliye dönemini yaşatan eserleri kapsamaktadır. İki kattan oluşan müzenin birinci katında dönemin önemli şahsiyetleri ile olaylarına ilişkin belgeler ve kitaplar sergilenmekte, ikinci katta ise Ali Fuat Cebesoy Paşa'dan kalan fotoğraf, hatıra ve kişisel eşyalar sergilenmektedir.

Harita Üzerinde Sakarya Geyve'de Gezilecek Yerler