Nurosmaniye Külliyesi

Çarşıkapı, Nurosmaniye’dedir. Külliyenin yapımını 1748’de I. Mahmut başlatmış, 1755’de III. Osman döneminde bitirilmiştir. Mimarı Mustafa Ağa, Yardımcısı Simon Kalfa’dır. Külliye, cami, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır. Burada klasik ölçülerden uzaklaşarak barok üslubunun etkisinin görüldüğü yeni mimari öğeler önem kazanmıştır. Dış avlu iki büyük kapıyla Nurosmaniye ve Kapalı Çarşı’ya açılmaktadır. Çarşı yönündeki anıtsal kapının yanlarında sebil ve çeşme bulunmaktadır. Hünkar Kasrı’ndaki rampanın altına dükkânlar yapılmıştır. Merkezde yer alan cami, yüksek bir kaide üstündedir. İç avlu oval biçimiyle klasik üsluptan tümüyle ayrılmaktadır. Avlu çevresi, 12 sütuna oturan 14 kubbeyle örtülüdür. Kare planlı ana mekân büyük kubbelidir. Yapı, barok üslupta 174 pencereyle aydınlanmaktadır. Klasik üsluptaki medrese caminin güneyindedir. İmaret medreseye bitişiktir. Kubbeli girişten avluya geçilmektedir. Avlu çevresinde odalar vardır. Sebil dört mermer sütuna oturan ahşap saçaklı, kubbeli bir yapıdır. Kitaplık iç avlunun doğusundadır. Çok köşeli okuma salonu dört sütuna oturan oval kubbeyle örtülüdür. Kare planlı türbe yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür. Külliyenin yazıtları dönemin ünlü hattatları Rasim, Yedikulelizade Abdülhalim, Müzehhip Ali ve Mehmet Refi’nindir.