Edirne'deki Camiler

Selimiye Camii Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır.Yapının mülkiyeti Sultan Selim Vakfındadır. Unesco Dünya Mirası Listesinde bulunmaktadır.


Muradiye Mahallesi’nde Sarayiçi’ne egemen bir tepeye Sultan II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinde tarih yoktur. Yan mekânlı (zaviyeli) camilerin en güzel örneğidir.


Günümüze kalan tek ibadet mahallidir. Osmanlı Akıncılarının Gelibolu dan Trakya ya çıkmalını takip eden yıllarda yararlılıklar gösteren ve bu yüzden çeşitli vesilelerle ödüllendirilen komutanlardan biri olan Alaca Mustafa Paşa İpsala ya bir eser kazandırmak istemiş ve sonunda kendi adını verdiği bu eseri yaptırmıştır.


Enez Kalesi içinde yer alan cami, haç planlı bir Doğu Roma kilisesinden (Enez Ayasofya) çevrilmiş olup günümüzde yıkık durumdadır.


Edirne’nin en eski camisi olup, şehir merkezine 3 km. uzaklıktadır. 1400 yılında Yıldırım Bayezit tarafından haç planlı bir Doğu Roma kilisesinin temelleri üzerine inşa edilen cami dört kemerli, kubbeli ve tek minarelidir. Mimarı Hacı Alaaddin’dir. Çok kubbeli yapının yalnızca dört paye ile taşınan iç mekân örtüsünün sağladığı genişlik, mekânda birlik anlayışının ilk örneğini oluşturmaktadır.


443-1447 yılları arasında, II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Cami Osmanlı sanatında, erken ve klasik dönemler üslubu arasında yer alır. Burada ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır.Edirne, Keşan ilçesinde 16 yy. başlarında yapılmış cami; Osmanlı Veziriâzamı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı Cami'de Kitabe bulunmamakla beraber 917 H. (1515 M.) tarihli vakfiyesinde adı geçen Rus köyündeki Mescidin burası olduğu kabul edilmektedir.


Harita Üzerinde Edirne'deki Camiler