Alaca Mustafa Paşa Camii


Günümüze kalan tek ibadet mahallidir. Osmanlı Akıncılarının Gelibolu dan Trakya ya çıkmalını takip eden yıllarda yararlılıklar gösteren ve bu yüzden çeşitli vesilelerle ödüllendirilen komutanlardan biri olan Alaca Mustafa Paşa İpsala ya bir eser kazandırmak istemiş ve sonunda kendi adını verdiği bu eseri yaptırmıştır.

Sonradan kapatılmış ve binaya katılmışcasına bir görüntüye büründürülmüş olan son cemaat yeri ile, tek kubbe ve minareden ibaret olan bu cami kesme taştan yapılmıştır. İlginç tahta işçiliğinin zaman içinde bozulması ve işgaller sırasında tahrip edilmesi yüzünden oldukça fakirleşmiş olan cami günümüzde de kullanılmaktadır.