Bursa'daki Tekke ve Zaviyeler

Karabaş Tekkesi, tekke ve semahane bölümlerinden oluşmaktadır. Tekke dikdörtgen planlı, tek katlı ve üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.


Keles, Denizler Köyü’nde bulunan bu cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Valide Sultan’ın Kethüdası Yusuf Efendi tarafından 1797-1798 yıllarında yaptırılmıştır. Caminin güneyindeki haziresinde Turabi Efendi’nin şeyhlerinden Şeyh Hasan’ın, Derviş Habib’in mezar taşları bulunmaktadır. Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı ve çatılıdır.Harita Üzerinde Bursa'daki Tekke ve Zaviyeler