Karabaş Tekkesi

Karabaş Tekkesi, tekke ve semahane bölümlerinden oluşmaktadır. Tekke dikdörtgen planlı, tek katlı ve üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.

Semahane kısmı ahşap hatıllı ve tuğla duvar örgülüdür. Üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. İçte sekiz ahşap direk üzerine oturan ahşap kubbe yer almaktadır. İçte çepeçevre dolanan ahşap balkonu bulunmaktadır. Kubbe ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir.