Pontus Krallığı

Pontus Krallığı, ilkçağda Karadeniz kıyılarında kurulmuş bir devlettir. Pontos sözcüğü, genellikle Karadeniz kıyılarını tanımlamak amacıyla ilk çağda kullanılmış bir terimdir. İÖ 301′de Pers kökenli bir asker olan I. Mithradates (İÖ 301-266), İpsos Savaşı’ndan sonra geldiği Kios’tan (bugün Gemlik) kaçarak Ilgaz Dağları’nın eteklerinde yer alan Kimiata Kalesi’ni ele geçirerek Pontos Krallığı’nı kurdu. İÖ 298′de Kızılırmak’ın iki yakasındaki toprakları ele geçirdi ve sınırlarını genişletti. İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos’un elinde bulunan kentleri de topraklarına kattı. Amaseia’yı da yeni devletin başkenti yaptı. Seleukos’a karşı güçbirliği oluşturmak için I. Mithradates, Bitinya Kralı I. Nikomedes ile birleşti. Nitekim bu birleşme I. Antiokhos döneminde bu iki devleti saldırıdan korudu. İÖ 279′da Herakleia Pontika (bugün Karadeniz Ereğlisi) de Pontos topraklarına katıldı.