Bitinya Krallığı

İlkçağ’da Anadolu’da Bitinya denen bölgede kurulmuş olan krallık. Bölge M.Ö. 8. yüzyıldan başlayarak Trak asıllı Bitinler tarafından ele geçirildi. Bitinlerin devleti uzun yıllar Perslere, İskender İmparatorluğu’na ve Seleukoslara bağlı kaldı. M.Ö. 281′de İskender’in generalleri arasında yapılan Kurupedion Savaşı’ndan sonra Zipoites tarafından bağımsızlığa kavuşturuldu. Zipoites’in yerine geçen oğlu I. Nikomedes, sınırlarını Bursa ve Karadeniz yönünde genişletti. 

Bitinya Kralı Birinci Nikomed M.Ö. 262 senesinde şimdiki İzmit şehrini kurmuştur. Şehre kendi ismini vererek “Nikomedya” demiştir. Krallığın başkenti yapmıştır. 

Kartaca hükümdar ve komutanı Anibal Roma Devletine karşı yenilince M.Ö. 148’de Bitinya’ya sığınarak burada ölmüş ve Gebze’ye gömülmüştür. Zaman zaman Bergama Krallığı bu bölgeye saldırmıştır. 

M.Ö. 57′de Roma’ya bağlandı.

İlgili Sayfalar