Uşak'ın Afetselliği


Uşak ili 2. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Gediz-Emet yöresi diri fayları ile Simav Fay Zonu bölgede deprem üretebilecek ana yapılardır. Tarihsel dönemlerde de de aktif olan bu bölgede meydana gelen 1944 M=6.2 Şaphane ve 1970 M=7.2 Gediz depremleri Uşak’ta da hasara neden olmuştur.

İl Merkezinin kuzeydoğusunda yer alan ve eğimli bir morfolojisi olan Banaz ilçesinde heyelan olayları gözlenmektedir.

Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Merkez ve Banaz ilçelerinde gözlenmektedir.

Su baskını olaylarının az yaşandığı illerimizden birisidir.