Tekirdağ'ın Afetselliği

Tekirdağ ili 2. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Marmara Denizi’nden Tekirdağ yönüne devam edip Saros Körfezi’ne doğru geçen Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin ana hattının üzerinde yer almaktadır.

Tarihsel döneme ait büyük depremlerde hasar gördüğü bilinmektedir. 1912 M=7.3 Şarköy –Mürefte Depremi ve artçıları olan M=6.3 ve M=6.8 depremleri son yüzyılda o bölgede etkili olmuş en yıkıcı depremlerdir.

Heyelan olaylarının en az yaşandığı illerimizden birisidir.

Kaya düşmesi olayının en az olarak yaşandığı illerimizden birisidir.

Su baskını olaylarının az yaşandığı illerimizden birisidir.