Şırnak'ın Afetselliği

Şırnak ili 2. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Bölgedeki en belirgin tektonik yapının Güneydoğu Anadolu Bindirmesi olmasına karşın tarihsel ve aletsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.

Heyelan olaylarının en az görüldüğü illerimizden birisi olup, Silopi ve Ulukışla ilçelerinde lokal heyelan olayları gözlenmektedir.

Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Uludere ilçesinde gözlenmektedir. Su baskını olaylarının az yaşandığı illerimizden birisi olup, Dicle havzasında yer almaktadır. Su baskını olayları, Silopi ilçesine bağlı yerleşim birimlerinde gözlenmektedir.

Sarp dağlık bir alanda kurulmuş olan Şırnak ilinde kimi yerleşimler ve özellikle yollar yoğun ve büyük çığ riskine sahiptir.