Gümüşhane'nin Afetselliği

Gümüşhane il merkezi 3. derecede tehlikeli deprem bölgesinde olup Kuzey Anadolu Fay Sistemi2nin ürettiği depremlerin etki sahasındadır. 1939 M=7.9 Erzincan depreminde il genelinde hasar meydana gelmiştir.

Kelkit, Kürtün ve Merkez ilçelerinde heyelan olayları yoğun olarak izlenmektedir. Kaya düşmesi olayı Merkez, Torul ve kürtün ilçelerinde gözlenmektedir.

Su baskını olayları, ilimizin Merkez, Kelkit ve Torul ilçelerinde gözlenmektedir.

Kürtün ve Torul İlçelerinin 2 köyünde meydana gelen çığ olaylarının etkili olduğu alanlar belirlenmiştir. Ayrıca, Gümüşhane ilinin gelişim planlarında ve açılması planlanan Kayak Merkezlerinde çığ riskli alanlar da tespit edilmiş ve Valiliğine bildirilmiştir.