Çanakkale'nin Afetselliği

Çanakkale ili 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Marmara Denizi’nden Tekirdağ yönüne devam edip Saros Körfezi’ne doğru geçen Kuzey Anadolu Fay Sisteminin ana hattı bölge için tehlike oluşturmaktadır.

1912 M=7.2, M=6.3, M=6.8 Şarköy-Mürefte depremleri bu hatta olmuş ve Çanakkale’de ağır hasar meydana getirmiştir. Bunun yanında 1953 M=7.2 Yenice-Gönen depremi, 1972 M=5.0 Ezine, 1975 M=5.5 Gelibolu ve 1983 M=5.4 Biga depremleri son yüzyılda ilde hasara neden olan depremlerdir.

Heyelan olaylarının az olarak izlendiği illerimizden birisidir. Kaya düşmesi az yaşandığı illerimizden birisi olup Kaz dağlarının yamaçlarında yer alan Ayvacık ilçesinde gözlenmektedir.

Su baskını olaylarının en az gözlendiği illerimizden birisidir.