Bitlis'in Afetselliği


Bitlis il merkezi 1. derecede tehlikeli deprem bölgesinde olup tarihsel dönemde yıkıcı depremlere maruz kalmıştır. Son yüzyılda il sınırları içerisinde 1907 M= 5.0-5.1 depremleri meydana gelmiş olsa da bölgede daha büyük depremler üretecek fay sistemleri bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı üzerinde bulunan Bitlis ilinin batısında Mutki ilçesi ile doğusunda bulunan Hizan ilçelerinde heyelanolayları yoğun olarak gözlenmektedir.

Kaya düşmesi olayları da yine Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağında üzerinde bulunan Merkez, Mutki ve Hizan ilçelerinde gözlenmektedir. İl genelinde su baskını olayları yoğun yaşanmakta olup; Merkez, Adilcevaz, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerinde daha yoğun gözlenmektedir. 30.07.1996 ve 21.10.2005 yıllarında aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve heyelan olayları Bölgesel olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleşim birimlerini etkilemiştir.

İl merkezinde çığ riskine sahip olan iki ilden birisidir. Tatvan ilçe merkezinde de çığ riski mevcuttur. İlin tüm ilçelerine bağlı pek çok köyde ve köy yollarında çığ riski mevcuttur. Bunun yanında, Siirt-Bitlis karayolunda çok büyük ölçekli çığlar meydana gelmektedir.