Bayburt'nin Afetselliği


Bayburt il merkezi 3. derecede tehlikeli deprem bölgesinde olup Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin etkisi altındadır. 1939 M=7.9 Erzincan depreminden etkilenmiştir.

Heyelan olayları genel olarak İlin Güneydoğusundaki yerleşim birimlerinde gözlenmektedir. Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Aydıntepe ve Merkez ilçeye bağlı yerleşim birimlerinde gözlenmektedir.

Su baskını olayları, Çoruh havzasında yer alan ilimizin Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde gözlenmektedir.

Merkez ve Aydıntepe İlçesinin pek çok köyünde çığ riskli alanlar bulunmaktadır. Bunun yanında, özellikle 1992-1993 kış mevsiminde yaşanan büyük çığlarda çok sayıda ölüm ve yaralanma olayı yaşanmış, konutlar nakledilmiştir (Bayburt-Merkez-Üzengili’de meydana gelen büyük çığda 59 konut yıkılmış toplam 96 konutun nakledilmesine karar verilmiştir.