Ankara Evren'in Tarihi


Evren, Ankara’ya bağlı en uzak ilçelerden birisi olup (178 km.) ,Hirfanlı baraj gölü kıyısında 5000 nüfuslu bir yerleşim merkezidir. Çıkınağıl adıyla belirlenen eski yerleşim alanı 1957 yılında Hirfanlı Baraj Gölü’nün suları altında kalmış ve 1958 yılında şimdiki yerine planlı ve imarlı olarak taşınarak kurulmuştur. 1963 yılında Ş.Koçhisar İlçesine bağlı olarak Belediye statüsü kazanan ilçemiz 1982 yılında EVREN adını almıştır. 1988yılında Ankara Vilayeti İl Genel Meclisince ilçe olması yönünde karar alınmış ve 1989 yılında TBMM ye verilen kanun teklifi ile 1990 yılında 3644 sayılı yasayla ilçe statüsü kazanmıştır. İlçemizde yaklaşık 2 km. mesafede Semizbağı mevkiinde 25 - 30m yükseklikte, 80-100m taban genişliğinde bir Höyük Yine aynı ölçülerde sokak uşağı bölgesinde göl içerisinde başka bir höyük bulunmaktadır. Ayrıca Ilgıyer mevkiinde bir ermeni mezarlığı, Çatalpınar köyünde sığırcık kalesi ve eski torun obası köyü yanında toplu kalesi bulunmaktadır. Yine Çatalpınar ve Solakuşağı köyleri arasında Bizans dönemine ait olduğu belirlenen sarnıçlı kızlar kalesi bulunmaktadır. Bizans ve Osmanlı dönemine ait bu kalıntılardan eski bir yerleşim alanı olduğu ortaya çıkmaktadır.