Ankara Çankaya'nın Coğrafi Yapısı


Ankara ilinin en yüksek nüfusa sahip ilçesi olan Çankaya'nın nüfusu 2007 sayımlarına göre 792.189 kişidir. İlçe ayrıca Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. 2000 nüfus sayımında 758,490 olan nüfus 7 yılda yaklaşık 40,000 kişi artmıştır. Sekiz yüz bine yaklaşan nüfusun 385.617'si erkek; 406.572'si kadındır. Nüfusun tamamı kentte yaşar. Çankaya 1936 yılında ilçe durumuna geldi. Çankaya’da 116 mahalle vardır. İlçemizin bugünkü nüfusu resmi rakamlara göre 803 bindir. Gündüz nüfusu 2 milyonu aşmaktadır. Çankaya; 4 devlet üniversitesi, 6 özel üniversite ve Kara Harp Okulu bulunmaktadır. Çankaya’da 100 bin aşkın üniversite öğrencisi bulunmaktadır. 103 İlköğretim okulu, 47 lise, 59 özel okul ilçemizin sınırları içinde yer almaktadır. Konut sayısı 333 bin 537 İş yeri sayısı 55 bindir 107 Büyükelçilik bulunmaktadır