Bitki İnceleme Alanları


İl topraklarının büyük bir bölümünün ormanlarla kaplı olması nedeniyle, yöre ormanaltı bitkisi ve endemik yönünden de oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ilde ana toprağı Zonguldak olan 51 çeşit endemik bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerin bir kısmı antik çağdaki adları ile (phrygia, paphlagonica, pontica), bir kısmı da mitolojik kaynaklardaki adları ile (Delphinium, heracleum, olympica) bilinmektedir.