Sorgun Kaplıcaları

İlimizin 33 km. doğusundaki Sorgun İlçesinde bulunan kaplıca sularının Klorlü Sülfatlı, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat sular grubundan olduğu, 50 C-61 C arasında bir sıcaklığa ve 41 lt/sn. debiye sahiptir.
Sağlık Bakanlığının raporlarına göre aşağıda sıralanan hastalıklara iyi geldiği onaylanmıştır.
  • Kronik İltihaplı Hastalıklar,
  • Spazm Benzeri Hastalıklar
  • Kırık-Çıkık rahatsızlıkları
  • Ağrılı kadın Hastalıkları,  
  • Romatizmal Ağrılar ve Radyoterapik yönden iyi geldiği saptanmıştır.
Söz konusu kaplıca alanında hizmet veren Tesislerin olması yanında, yatırım yapacak müteşebbisler için de çok önemli sayılacak bir alan ve kaynak ta mevcuttur.

Doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu Sorgun İlçesi merkezinden geçmesi nedeniyle ulaşımı oldukça kolaydır. Ankara ve Yozgat'tan da her saat otobüs vardır.