Tecer Dağları


Torosların kuzeye yönelik bir kolu olan Tecer Dağları, Gemerek-Şarkışla arasından başlayarak, kuzeydoğuya doğru geniş bir yay çizer. Sivas-Kangal arasında Kulmaç Dağları ismini alır. Tecer Dağlarını Huma Çayı Vadisi ikiye ayırmaktadır. Bu dağ sırası kuzeyde Çengelli, güneyde ise Deli Dağı ismini alır. Her iki dağ sırası da doğuya doğru uzanarak Doğu Anadolu iDağlarıyla birleşir.
Tecer Dağları'nın Harita Üzerindeki Yeri