Samsun Havza'daki Tümülüsler

Havza'nın 21.km doğusunda Lerdüge köyünde beş tümülüs saptanmıştır. 1946yılında başlatılan çalışmalarda çıkan buluntular Ankara Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir. Ortaya çıkartılan yapının, mimari tekniği ve diğer buluntulardan MÖ. 100- MS. 200 yılları arasında kullanıldığı anlaşılmıştır. 4 no'lu tümülüsün buluntularından ve mimari tekniğinden M.Harita Üzerinde Samsun Havza'daki Tümülüsler