Karaman'da Gezilecek Yerler

Sinle Mahallesinde, câmi, türbe, zaviye ve hazîre bölümlerinden meydana gelen bir külliyedir. On dördüncü asırda yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Câmi ve türbe kesme taştan yapılmıştır. Tekke kısmı harâbe hâlindedir. Kitâbeli mihrabı çok güzel işçilikle süslenmiştir. Çeşitli zamanlarda tâmir edildiğinden orjinal yapısını kaybetmiştir. Türbede Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin medfun bulunduğu söylenir.


Selçuklular tarafından 12.yüzyılda inşa edilen karaman kalesi iç içe surdan ibarettir. bunlardan dış kaleden çok az belirti vardır. (eski hapishane civarı) bu gün görkemli olarak iç kale ayakta durmaktadır. karaman kalesi ülkemizin en gösterişli ve ayakta kalabilen kalelerindendir.


Karamanoğlu Alâeddîn Ali Bey tarafından 1370’de Mevlânâ’nın annesi Mü’mine Hâtun için yaptırılmıştır. Mâder-i Mevlânâ Türbe ve Câmisi veya Mevlevî Türbesi adıyla da bilinir. Taş mihrabın solunda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi hazretlerinin annesi, hanımı ve çocuklarına âit mezarlar vardır.


Kale sığınak, mesken ve zindan olarak kullanılmıştır. kalede tabii mağaralar da bulunmaktadır. karamanoğullarının ilk kalesidir. ermenek'in kuzeyini baştan başa kaplayan büyük kayanın orta kısmında yer alır. evliya çelebi seyahatnamesinin ermenek ile ilgili bölümünde kaleyi anlatırken; "göklere ser çekmiş kırmızı bir dağın ortasında tanrı kudretiyle yapılmış bir kaledir.


Ermenek'tedir. Mennan sığınılacak yer manasına gelir. kale dik bir dağın üzerinde yalçın kayalarla inşa edilmiştir. karamanoğulları bu kaleyi bir hileyle osmanlı gedik ahmet paşa'ya kaptırmasından sonra pir ahmet beyin kendini intihar ettiği kale bu kaledir.


Koçakdede Mahallesinde Nuh Paşa tarafından 1596’da yaptırılmıştır. Tek kubbeli olan câmi Osmanlı mîmârî tarzını aksettirir. Tavanları çok ince sanat eseri oymalarla süslenmiştir.


Karamanoğlu Emir Seyfeddîn Hacı Bey tarafından 1356’da yaptırılmıştır. Kesme beyaz taştan yapılmıştır. Kapısının kemer taşlarını yüksek kabartmalarla çiçek dal ve yapraklar süsler. Giriş kapısının üstünde kûhi hat ile çok güzel bir kitâbesi vardır.


Kâzımkarabekir ilçesindedir. On dördüncü asırda yapılmıştır. Mihrabı çinilerle süslüdür. Osmanlılar devrinde mâvi beyaz çiniler ilâve edilmiştir. Anadolu Türk çini sanatının 15. asra kadar olan en güzel örneklerini toplamıştır.


On dördüncü asır ortalarında Emir Burhâneddîn Mûsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan tek katlı bir medresedir. Tek şerefeli minâre girişin sağındadır.

Harita Üzerinde Karaman'da Gezilecek Yerler